Onderhandeling

onderhandeling

De “gewone” onderhandeling onderscheidt zich van de collaboratieve onderhandeling doordat haar verloop en de toepasselijke regels minder strak gedefinieerd zijn.
Het doel van de onderhandeling is - net zoals bij de collaboratieve onderhandeling - het bereiken van een minnelijke oplossing voor het conflict middels dialoog en compromissen.

In elk type onderhandeling - bij het afsluiten van een contract of het oplossen van een conflict - kunnen wij zowel tussenkomen als advocaat aan uw zijde dan wel optreden als neutrale derde tussen de partijen.

In de onderhandelingen die wij begeleiden passen wij de principes van het beredeneerd onderhandelen toe hetgeen het wederzijdse vertrouwen, de samenwerking, de uitwisseling van informatie en de bereidheid tot het zoeken van een win-win oplossing versterkt.

De partijen bepalen zelf de regels en principes van toepassing op hun onderhandeling, zoals het vertrouwelijke karakter, het verbod om tijdens de onderhandeling een gerechtelijke procedure op te starten, de verplichting om bepaalde informatie te delen, enz.

De voordelen van de minnelijke onderhandeling :

→ Deze wijze van conflictoplossing is sneller, minder belastend en goedkoper dan een gerechtelijke procedure.

→ De oplossing wordt "op maat" gemaakt.

→ De minnelijke onderhandeling helpt (familiale, professionele of commerciële) relaties te behouden of te herstellen.

→ Een minnelijke onderhandeling kan gevoerd worden binnen een soepeler en flexibeler kader dan een collaboratieve onderhandeling of een bemiddeling.

→ De minnelijke onderhandeling ontneemt partijen niet het recht om - wanneer er geen akkoord wordt bereikt - een gerechtelijke procedure op te starten of te hervatten