Together we work for equitable solutions


Beyond Conflicts is een advocatenkantoor dat u begeleidt bij het voorkomen en minnelijk oplossen van conflicten
door middel van onderhandelingen, bemiddeling en juridische adviesverlening

Bemiddeling

Bij bemiddeling worden conflicten op een vrijwillige en vertrouwelijke wijze opgelost met tussenkomst van een neutrale en onpartijdige derde - de bemiddelaar.

Collaboratief recht

Collaboratief recht of de « collaboratieve onderhandeling » is een vrijwillige en vertrouwelijke onderhandeling waarbij de partijen en hun respectievelijke raadslieden intens samenwerken met als doel een duurzame en evenwichtige oplossing te bereiken.

Onderhandeling

Het doel van de “gewone” onderhandeling is - net zoals bij de collaboratieve onderhandeling - het bereiken van een minnelijke oplossing voor het conflict middels dialoog en compromissen.

Juridisch advies

Wij helpen u om conflicten te voorkomen door u te begeleiden bij de opstelling en de onderhandeling van uw contracten. Wij staan u tevens als uw advocaat bij, voor en tijdens een bemiddelingsproces.

Kantoor

Beyond Conflicts is een advocatenkantoor dat privépersonen en ondernemers begeleidt bij het minnelijk oplossen van geschillen en bij het onderhandelen van contracten.

Deze begeleiding gebeurt via bemiddeling, collaboratieve of gewone onderhandelingen en adviesverlening. Tijdens een kennismakingsgesprek wordt samen met u gekeken naar de beste aanpak van uw dossier.

De voordelen van buitengerechtelijke geschillenregeling zijn divers :

→ u wint tijd, u ervaart minder stress en meer persoonlijke betrokkenheid bij uw zaak,

→ u heeft de oplossing zelf in de hand,

→ u krijgt een oplossing op maat, u blijft, indien mogelijk, 'on speaking terms' met uw wederpartij, u voert in alle vertrouwelijkheid gesprekken,

→ u heeft de kosten mee in de hand, u bent niet verplicht provisies op te nemen in uw jaarrekeningen, etc.


Rekening houdende met het acute karakter van een conflict, tracht het kantoor zo snel mogelijk tussen te komen. We verplaatsen ons naar u of verwelkomen u in onze burelen te Overijse of te Brussel.

Beyond conflicts staat in voor een sterke omkadering met snelle feedback en streeft steeds naar een respectvolle en pragmatische benadering van uw zaak.

team

Anne-Sofie D’Herde

anne sofie

00 32 (2) 309 02 01

Anne-Sofie heeft opeenvolgend gestudeerd aan de Université de Namur en aan de K.U. Leuven. Zij is advocaat aan de Brusselse Balie sinds 2005.

Onmiddellijk na het beëindigen van haar stage heeft ze een opleiding gevolgd tot bemiddelaar. Ze is erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken sinds 2009 en in familiale zaken sinds 2011.

In 2015 volgde zij de opleiding Collaboratief recht.

Zij is lid van de Commissie ADR (Alternative Dispute Resolution) van de Orde van Vlaamse Balies. Zij is tevens medeverantwoordelijke voor een werkgroep die zich bezighoudt met de promotie van collaboratief recht binnen de Brusselse balie.

Anne-Sofie is wetenschappelijk medewerkster bij het Leuven Center for Collaborative Management (LCM).

Zij heeft diverse artikels geschreven omtrent bemiddeling en collaboratief recht.

Anne-Sofie is drietalig. Zij studeerde en werkt dagelijks in het Nederlands en het Frans. Zij spreekt tevens Engels.

Expertise: Bouw- en Vastgoedrecht, Aannemingsrecht, Contractenrecht, Aansprakelijkheidsrecht, Familierecht, Familiaal vermogensrecht, Erfenisrecht.

 

"It takes courage to sit down and negotiate with the person you are in conflict with"

Externe medewerkers in Bemiddeling

anne sofie

Anne-Claire Dombret

Advocaat gespecialiseerd in familierecht.
Erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken en in familiale zaken.

info@beyondconflicts.be

Alexandra

Alexandra (Framboise) Boël

Advocaat gespecialiseerd in burgerlijk en handelsrecht.
Erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken.

contact

Tel : 00 32 (2) 309 02 01
info@beyondconflicts.be

BruSSEL

Boulevard Reyers 207- 209 - 1030 Brussel

Overijse

Brusselsesteenweg 527 -  3090 Overijse