Collaboratief recht

Collaboratief recht

Collaboratief recht of de « collaboratieve onderhandeling » is een vrijwillige en vertrouwelijke onderhandeling waarbij zowel de partijen als hun respectievelijke raadslieden betrokken zijn, zonder de tussenkomst van een neutrale derde zoals bij bemiddeling.

De partijen en hun advocaten verbinden zich tot een gemeenschappelijk doel, namelijk het bereiken van een duurzame en evenwichtige oplossing die tegemoetkomt aan de belangen van allen.

Teneinde de inzet en de goede wil van de partijen en hun advocaten te garanderen, verbinden de advocaten zich ertoe om zich terug te trekken bij mislukking van de onderhandeling en hun cliënt bijgevolg niet zelf bij te staan voor de rechtbank.

De voordelen van de collaboratieve onderhandeling :

→ Deze wijze van conflictoplossing is sneller, minder belastend en goedkoper dan een gerechtelijke procedure.

→ De oplossing wordt "op maat" gemaakt.

→ De collaboratieve onderhandeling helpt (familiale, professionele of commerciële) relaties te behouden of te herstellen.

→ Elke partij laat zich bijstaan door zijn eigen advocaat gevormd in collaboratief recht, met wie de partij een persoonlijke en vertrouwelijke relatie behoudt.

→ De collaboratieve onderhandeling ontneemt partijen niet het recht om - wanneer er geen akkoord wordt bereikt - een gerechtelijke procedure op te starten of te hervatten.