Bemiddeling

bemiddeling

Bij bemiddeling worden conflicten op een vrijwillige en vertrouwelijke wijze opgelost met tussenkomst van een neutrale en onpartijdige derde - de bemiddelaar.

De bemiddelaar beslecht het conflict niet, maar begeleidt de partijen bij de analyse en identificatie van de belangen van elkeen en bij de uitwerking van een creatieve, evenwichtige en duurzame oplossing voor alle partijen.

De bemiddeling kan gevoerd worden zowel in aanwezigheid van de respectievelijke advocaten als in hun afwezigheid en kan opgestart worden voor, tijdens of na een gerechtelijke procedure.

Wij zijn erkende bemiddelaars in familiale, burgerlijke en handelszaken.

De voordelen van bemiddeling :

→ Deze wijze van conflictoplossing is sneller, minder belastend en goedkoper dan een gerechtelijke procedure.

→ De oplossing wordt "op maat" gemaakt.

→ Bemiddeling helpt (familiale, professionele of commerciële) relaties te behouden of te herstellen.

→ De bemiddelingsakkoorden kunnen worden gehomologeerd door een rechter zodat het akkoord een zelfde uitvoerbare kracht verkrijgt als een vonnis.

→ Bemiddeling ontneemt partijen niet het recht om - wanneer er geen akkoord wordt bereikt - een gerechtelijke procedure op te starten of te hervatten.